ALDIĞIM EĞİTİM - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

Mustafa KARİPTAŞ

Doküman (Yazı, İmza ve Sahtecilik) İnceleme Uzmanı

1966 Yılında Hatay Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Kırıkhan ilçesinde tamamladıktan sonra resmi bir kurum bünyesindeki okulu kazandım. Okulu bitirmeme müteakip rütbeli memur olarak atamam yapıldı. 2001 Yılına kadar değişik illerde  görev yaptım.  Görevlerim; Kriminal ve Narkotik, Olay Yeri İnceleme ile Asayiş hizmetleri ekip ve kısım liderlikleriydi. 2001 Yılında aynı resmi kurumun Kriminal Laboratuarına tayinim yapıldı. 5 Yıllık asistanlık döneminden sonra uzmanlık için gerekli sınavları başarı ile geçtim. Hazırladığım tez çalışmamı da sunarak Doküman İnceleme Uzmanı olmayı hak kazandım. Bu hususta ilgili kurumca tanzim edilen sertifikam mevcuttur.
2001- 2005 Yılları arasında Grafoloji ve Sahtecilik konuları içerikli Öğretmen ve yardımcılık görevlerinde bulundum. İç ve dış devlet görevlilerinin ziyaretlerinde Grafoloji ve Sahtecilik konularında danışmanlık yaptım. Bazı kurumların personeline düzenlenen seminer ve konferanslarda görev aldım. Resmi kuruma ait ve özel şahıslara ait kitap ve diğer yayımların içeriğinin hazırlanmasında ders programı hazırlayarak katkılarda bulundum.  
2007 Yılında emekli olarak Ankara iline yerleştim. Doküman İnceleme (el yazıları, imza, sahtecilik, vb.) konularında, 2008 yılından beri hizmet vermeye devam etmekteyim.

Aynı zamanda CMK 67. Madde 6. Bendindeki “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” ve 6100 sayılı HMK Md.293/1’de yer alan “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” uyarınca Özel Bilirkişi Mütalaa Raporlarını objektif olarak tanzim etmekteyim.
İnternet kaynaklı her bilginin doğru olmayacağı kabulü ile birlikte mağdur olan sade vatandaşlara faydalı bilgiler vermek, bilinmeyen bu disiplini anlatmak, sıkıntı duyduğu sahtecilik vakalarında başvurabileceği ve bilgi edinebileceği bir kaynak olması niyetiyle;  www.grafoljibilirkisi.com  web sitesini kurdum. Haksız menfaat temin etmek isteyen şahısların, hukuku yanıltmaması ve sade vatandaşın yargıya ve devlete olan inancının sarsılmaması amaçladığım hedeftir.
Sertifikamın tanıdığı ehil yetki ile ülkemizin ve dünyanın her yerinde Latin alfabesi ile işlem görmüş dokümanlar üzerindeki tahrifatları, yazıları, imzaları, vb. incelemeye, karşılaştırmaya ve mütalaa vermeye 6100 sayılı HMK Md.293/1 ve CMK 67. Madde 6. Bendine göre yetkiliyim.  Dolayısı ile davet edildiğimde, icabet ederek her yere gelip belge incelemesi yapmaktayım.
Evli iki çocuk babasıyım.

Latin dil grubu üzerine aldığım disiplin eğitimi bana, el yazısı tanımada varyasyonlar ve gerçeklik arasındaki farkları görebilme, ayırt edebilme ve kişiye atfedebilme becerisi kazandırmıştır.
Buradan, bana Adli Grafoloji alanındaki usta-çırak disiplin eğitimini veren tüm çalışma arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım.   

Bu eğitim esnasında kazandığım beceriler:

Anatomik sınırlar; gerçek yazma becerisi, vücut sağlığı, ruh sağlığı, arka plan ışığı, sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, stres, vb.
Fiziksel sınırlar; zemin düzgünlüğü, yazı aletlerinin durumu, vb. faktörlerin varlığını idrak etmiş olmamdır.
Tüm belgeler el yazısı değildir. Günümüzde pek çok yazı teknolojinin insana sunduğu yazıcı printer cihazı kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle adli grafoloji uzmanlığı el yazısından cihaz çıktılarına doğru bir yol almaktadır.
Tahrifat, fulaj izi tespiti ve mürekkep tetkiklerinde video spektral karşılaştırıcı görevi gören Regula marka “LUMINESCENT SPECTRAL MAGNIFIER” cihazı ve Video Spectral Comparator (4305MH) doküman inceleme cihazı kullanmaktayım. Bu cihaz ile görünür kızılötesi dalga boyları kullanarak belgenin tümünü çok dikkatli incelemekteyim.

Bu cihaz yardımıyla, tespit ettiğim farklılıkları monitörde görüntüledikten sonra word belgeye dönüştürerek tanzim ettiğim raporlarıma eklerim. Söz konusu cihaz, gün ışığında ve çıplak gözle ayırt edilemeyen gizli işaret ve yazıları, üstü başka bir kimyasal sıvı ile maskelenmiş bilgileri, kabartma profilleri, logoları, hologramları, mürekkep farklılıklarını, harf boyutlarını, satır aralığı mesafelerini, pasaport, nüfus cüzdanı, banknot, milli piyango bileti gibi emniyet özelliği ihtiva eden bölgelerin tespiti maksadı ile üretilmiştir.
Doküman inceleme (El yazısı, imza, Adli grafoloji ve Sahtecilik) uzmanı olarak, bu cihazlalarla dokümanlar üzerinde fenni ve bilimsel incelemeler ve karşılaştırmalar yaparak dokümanın orijinaliği, sahteliği veya kısmi tahrifata maruz kalıp-kalmadığı ile yazı ve imzanın kime ait olduğunu  tespit ederek sorgulama sonucundaki bulgularımı talep eden makama Bilirkişi Teknik (Mütalaa) Raporu tanzim ederek sunarım.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön