Aldatma ve İğfal Kabiliyeti - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

Grafoloji Eğitimleri Hakkında
Son günlerde  bazı özel kuruluşlarca açılan Grafoloji eğitimine katılarak 6 gün, 15 gün ve 21 gün gibi eğitimler neticesinde alacakları belge ile Mahkemelerde bilirkişilik...


CMK 67. Madde ve HMK Md.293/1
MK 67. Madde 6. bendindeki “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi ...


Özel Bilgilerde Dolandırıcılık
Cep telefonu hattı alırken, herhangi bir yere nüfus cüzdanı fotokopisi bırakırken dikkatli olmanız gerekiyor...ALDATMA (İĞFAL VE İKNA) KABİLİYETİ


Aldatma (İğfal ve İkna) Kabiliyeti genelinde uzman bilirkişilerce iki (2)  alanda değerlendirme ve kanaat bildirilmektedir.
 
Bunlar;
 
1. Yetkililerin ve ilgililerin sahte dokümana ilk bakışta, dokümanın bir bütün olarak sahteliğinin nazari dikkatlerini çekip-çekmeyeceği hususudur. Yetkili ve ilgili külli sahte üretilmiş nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, sağlık raporu, banknot, vb. dokümana ilk bakışta dokümanın külli sahte olduğunu anlayabiliyorsa ALDATMA KABİLİYETİNE HAİZ OLMADIĞI, külli sahte olduğunu anlayamıyor ise ALDATMA KABİLİYETİNE HAİZ OLDUĞU bilirkişi tarafından kıymetlendirilir. Örnek; Renkli fotokopi yöntemiyle üretilmiş bir nüfus cüzdanı ile bankadan kredi formu doldurarak kredi çekmeye çalışan, şirket kurmaya çalışan, noter vasıtasıyla bu belgenin fotokopisini onaylatan, çek karnesi tedarik etmeye çalışan, ev veya arsa satın alıp tapu belgesi çıkartmaya çalışan, vasıta satın alıp ruhsat çıkartmaya çalışan, trafik görevlilerince sürücü belgesi kontrolüne tabi olan şahıs, ıslak imza makinesi ile üretilmiş bir belge, vb. işlemlerde yetkili ve ilgililerce sahte üretilmiş dokümanın sahteliğinin ilk bakışta fark edilmemiş olması dokümanın Aldatma Kabiliyetine Haiz Olduğu, fark edilmiş olması da Aldatma Kabiliyetine Haiz Olmadığı’na örnektir.
 
 
 
 
2. Yetkililerin ve ilgililerin doküman üzerinde yapılmış mevcut tahrifatın (kısmi sahteciliğin) ilk bakışta nazari dikkatlerini çekip çekmeyeceği (Dokümanın üzerinde bulunan yazı, imza fotoğraf, tarih, vb. üzerinde yapılan değişiklikler) hususlarıdır. Örnek; Orijinal olan bir nüfus cüzdanı üzerinde yapılmış fotoğraf değişikliği, ad, soyad, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer gibi bilgileri üzerindeki tahrifatı  yetkili ve ilgililerce ilk bakışta fark edilmemiş olması doküman üzerinde yapılmış tahrifatın Aldatma Kabiliyetine Haiz Olduğu, fark edilmiş olması da Aldatma Kabiliyetine Haiz Olmadığı’na örnektir.
 
 
Aldatma Kabiliyeti derecelendirmesinde kıstas olan ilgilinin ve yetkilinin ilk bakışta nazari dikkatini çekip-çekmediği’dir.
 
 
 
İlgili ve yetkili; mesleğiyle ilintili icraacı birim ünitesinde görev almış, karşılaştığı dokümanın orijinali ile sık sık işlem yapan, göz, anlak, beceri ve melekeleri bu türde dokümanlara aşırı duyarlı kişidir.
 
 
Follow Me on Pinterest
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön