HMK md.293/1 ve CMK 67/6 Bendi - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

HMK md.293/1 ve CMK 67/6 Bendi


6100 sayılı HMK md.293/1’de yer alan “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.”

CMK 67/6. Bendindeki “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.”

Yukarıdaki Kanun maddelerinin işlemesi için 1. taraflar belge aslındaki yazı imza yada tahrifatlı belgeyi bilirkişiye gösterilmesini sağlamalıdırlar ki; Bilirkişi de belge aslı üzerinde inceleme yapıp mütalaa verebilsin. Yani bilirkişi belge aslını görmeden tahrifat olup olmadığını, yada imza yazının baskı, işleklik, hız ve fulaj izini nasıl tespit edebilir.?

2.Bu hukuk çarkı objektif ve  şeffaf şekilde işlemesi gerekirken Sayın Avukatlar tarafından "belge aslını göstermek için ilgili mahkemeye dilekçe verdik, buyurun gelin belge aslını görün ve kanun maddelerinin verdiği yetkiye göre uzman mütalaası veriniz." şeklinde talepleri olmaktadır.

3. Ancak Sayın Avukatlar tarafından davet edildiğimiz ilgili mahkemeye gittiğimde Sayın Avukatın "Sayın Hakimin inceleme isteğimiz RED EDİLDİ, bu nedenle ilgili belge aslını gösteremeyeceğini" ifade etmektedir.

SONUÇ: 6100 sayılı HMK md.293/1 ve CMK 67/6. bendindeki ifadelerin uygulanabilirliği varmıdır? varsa ne gerekçe ile belge asıllarının gösterilmesinden imtina ediliyor.? uygulanabilirliği yoksa bu kanunlar ne işe yarıyor  ve biz bilirkişilere her defasında neden yemin ettiriliyor. Bu işler Avrupada nasıl işlemekte, 3.  dünya ülkesi olmaktan kutulamayacakmıyız?, yani mahkeme tevdii ediyorsa bilirkişi güvenilir, avukat talep ediyorsa bilirkişiler gayri objektif manası mı çıkarılmalıdır? Türk Hukuk Sitesinde tüm hukukçulara sordum buradanda soruyorum. Belge aslının gösterilmemesi Yargıtay bozma gerekçesimidir? Haksızlığa uğramış vatandaşın sorunu çözülmesinmi? Çözülmesinse bu kanunlar ne amaçla çıkıyor. Tüm Hukukçulara şimdiden teşekkür ederim.  
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön