İmzanın Tanımı - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

İmzanın Tanımı


İmza; kişinin kimliğini simgeleyen ve onun çeşitli belge ve dokümanlar üzerinde hak ve yükümlülüklerini ifade eden kendisine has özel bir işaret ve simgedir.
Soyadı kanununa göre imza, önce öz sonra soyadı yazılmak suretiyle atılır. Ancak, sadece öz ve soyadı ile imza atılmasına engel bir hal olmadığı gibi, takma ad ile de imza atılması mümkündür. Önemli olan, atılan imzada kişinin kimliğini ifade etmesidir. Ayrıca, imzanın taklit edilebilir cinste ve basit kaligrafide olmasından kaçınılması gerekir.

Adli Grafoloji Uzmanlarınca imzalar üzerinde yapılan inceleme ve karşılaştırmalarda;
    a. İmzanın genel şekli,
    b. İmzanın işleklik derecesi ve baskı kalitesi (hız),
    c. İmzanın başlangıç hareketinin yapılışı,
    ç. İmza içerisindeki dairesel el hareketlerin yapılışı,
    d. İmza içerisindeki buklesel el hareketlerin yapılışı,
    e. İmza içerisindeki noktalama işaretlerinin çekilişi ve konumu,
    f.   İmza içerisindeki sedil işaretlerinin çekilişi ve konumu,
    g. İmzalar içerisindeki dikey el hareketlerinin yapılışı,
    ğ. İmzalar içerisindeki yatay el hareketlerinin yapılışı,
    h. İmza içerisindeki el koyma ve kaldırma hareketlerinin yapılışı,
    ı.   İmza içerisindeki harf karakterlerinin tersimi,
    i.   İmza içerisindeki el hareketlerinin tersimi,
    j.   İmzanın bitim hareketinin çekilişi,
    k. İmzanın genişlik ve yayılma hareketi,
   l.   İmzanın meyil ve istikamet pozisyonu, vb., karşılaştırma kriterleri esas alınarak Bilirkişi, optik cihazlar yardımıyla yaptığı fiziksel gözlemleri sonucunda imzanın kaligrafik ve karakteristik özellikleri yönünden benzerliklerini yada farklılıklarını tespit ederek, tecrübe ve teorik bilgilerini de kullanmak suretiyle kanaatlerini raporuna yansıtmaktadır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön