İnkar Kastı İle Atılmış İmzalar - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

Grafoloji Eğitimleri Hakkında
Son günlerde  bazı özel kuruluşlarca açılan Grafoloji eğitimine katılarak 6 gün, 15 gün ve 21 gün gibi eğitimler neticesinde alacakları belge ile Mahkemelerde bilirkişilik...


CMK 67. Madde ve HMK Md.293/1
MK 67. Madde 6. bendindeki “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi ...


Özel Bilgilerde Dolandırıcılık
Cep telefonu hattı alırken, herhangi bir yere nüfus cüzdanı fotokopisi bırakırken dikkatli olmanız gerekiyor...İNKAR KASTI İLE ATILMIŞ İMZALAR


Zanlı imza attığı belgeyi sonradan inkar edeceğini ve böyle bir dokümanı kesinlikle imzalamadığını hesaplayarak kendi imzası dışında ürettiği farklı bir model imza kullanır.  Bu tür de imzalar adli grafoloji ve doküman inceleme uzmanlarının dikkatlice incelemesiyle tespit edilebilir. Zanlı ürettiği bu farklı model imzasına, orijinal imzasının da özelliklerinden bazı has karakteristik özellikleri taşıdığının farkında olmaz. Bu özellikler; imzaların başlangıcındaki el hareketleri, işleklik derecesi ve baskı kalitesi, dairesel dönüş hareketleri, noktalama hareketlerinin çekilişi, vb. hareketlerdir.

Bu konuyu biraz daha açacak olursak;

 
 
Sahte atılmış imzalarda yapılış şekillerine göre yöntemler;

 
 
a)  Üstten kopya metodu,
 
b)  Bakarak kopya metodu,
 
c)  Serbest Taklit (Yöntemi) metodu,
 
d)  İmza, yazı transferi metodu,
 
e)  İnkar kastıyla atılan imza türü metodu,
 
f) Hile ve desise ile yapılan karmaşık tür metodu olarak gruplara ayrılmaktadır.

 
 
Bunlar ayrı ayrı açıklandığında:

 
 
a. Üstten kopya metodu: Sahte bir imza üretmenin en basit yolu bu tür gruba girmektedir. Elde edilen gerçek bir imza, örnek olarak kullanılıp, üstten hat ve çizgiler takip edilerek elde edilen imzalardır. Düzenlenmiş ya da iyi organize edilmiş bir belge veya üzerine sahte belgelerin düzenleneceği boş bir kağıt hakiki imzanın üzerine konulduktan sonra bu iş bir cam üzerinde gerçekleştirilirken, alt taraftan ışık ışını vermek suretiyle üretilen imzalardır ya da pencere camına yerleştirilerek elde edilen imzalardır. Bu tür sahtecilik hafif bir şekilde kurşunkalem kullanıldıktan sonra üzeri pilot veya tükenmez kalemle bir defada gidilerek imza işlemi tamamlanmış olur. Bu tür imzalar incelenirken püf nokta olarak imzada titreklikler, kalem kaldırma özellikleri, hat bitişlerde incelme yerine kalınlaşma, monotonluk ve diğer bulgular göze çarpacaktır. Ayrıca kağıt dokusunun da incelenmesi halinde doku ve liflerde tahrifat izine rastlanılması muhtemeldir.

 
 
b. Bakarak Kopya Metodu: İmza sahtecilik olaylarında yetenekli kişiler yapacakları gerçek imzaları karşısına alarak ona bakmak suretiyle resmetmektedir. Yani gerçek imzanın el becerikliliği ile orijinali yapmaktır. Bunun için çok sayıda imza atılmaya başlanır. İmzalar hat stili, bukle teşkili, konum ve diğer grafolojik özellikler itibariyle uygunluk sağlandığında istenilen belgeye imza atılır ya da atılan imzaların en uygunu içinden seçilerek işlem tamamlanmış olur. Bu tür imza sahteciliği sıklıkla kullanılır. Çünkü atılmış imzalar orijinaliyle karşılaştırılma sırasında birbirleriyle çakışması mümkün olmadığından neredeyse gerçek imza konumundadır.

 
 
c. Serbest Taklit Usulü (Yöntemi): Sahtecilik türlerinde en güç atılan imza türüdür. Burada sahte imza yapılabilmesi için imzayı gerçekleştirecek kişide göz, el beceri ve fonksiyonları birlikte çalışmaktadır. İmza atılırken imzadaki tüm hatların türü, harf gramaları, alışkanlıklar ve imzanın konum özelliği üzerinde uzun bir süre dikkatli çalışma sonucu elde edilen ve atılan imza türüdür. Burada uzun zaman ve sabır söz konusudur. Bu şekilde atılan imza hakiki imzaya kıyasla daha muntazam olur, ancak hatların çekilişlerinde duraksamalar ve kırılganlıklar gözlenir. Bu durumda hatların çekiliş hızı zayıflar. İşte aşırı hassas tarzda gözüken sahte atılan imza, iyi bir uzman tarafından kolayca fark edilir.

 
 
d. İmza (Yazı) Transferi Metodu: Normal atılmış imzalar yerinden alınarak bilgisayar ortamında istenilen belgenin altına gelecek şekilde ayarlanarak hazırlanan imzalardır. Yani imza bulunduğu ortamdan bir şekilde alınıp amacı dışında hazırlanmış belge altına atılarak yapılan sahtecilik türüdür. Bu tür sahtecilik olayları, özellikle resmi kurumlara yazılan dilekçeler altına atılan imzalar ya da dilekçenin tamamı amacı dışına çıkılarak hazırlanmaktadır. Bu işlem, özellikle senet düzenlemelerde sıklıkla kullanılır.

 
 
e. İnkar kastıyla atılan imza türü metodu: Bu yöntem belge tanzim edildikten sonra sahteciliği yapacak kişi, ileride imzasını inkâr edeceğini düşünerek atmış olduğu imzaların aksine farklı imza atma çabası içine girecek ve burada kendi imzasını gizleyecektir. Kendini zorlasa dahi imzanın bütünlüğünde fiziksel olarak değiştirmesi mümkün olamamaktadır. Çünkü imza işlemi beyinle ilgili olduğu bir gerçektir, ancak işlemi yapan kendisini zorlayarak imzalarda, özellikle başlangıç ve bitişlerde kısmi değişiklik yapma gayreti içindedir. Fakat bu işlemi yaparken imzanın röper noktaları ya da analitik yapılarında oluşan orantı inceliklerini hesap etmediğinden, bu yönde yapılan kriminal çalışma ve incelemelerle sahtecilik ortaya kolaylıkla çıkabilmektedir.

 
f. Hile ve Desise ile Yapılan Karmaşık Yöntem: Günümüzde sahtecilik türleri hızla gelişmekte ve gelişen teknolojiye ayak uydurulmaktadır. Başta digital (şekilsel) imzalardır. İmzayı atacak kişi, orijinal imzasını digital ortamda atacak ve bu imza hafızaya alınacaktır. Kişi yoğun iş temposu içinde olduğundan, talimat verdiği kişi, uzun süre aralığında çıkar elde etme amacıyla belge düzenlemektedir. İşte amacı dışında atılan bu imzalarla birçok işlem yapılmaktadır.
 
Follow Me on Pinterest
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön