Kriminal Belge - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

Kriminal Belge-Doküman İnceleme ve Adli Grafoloji Yazı İncelemeleri


İnsanlar yazı yazma itiyadı özellikleri ile kendilerini ifade ederler. Bu ifade tarzı ile aslında kendilerini resim ederler. Kendilerinin özellikleri olan kağıdın neresinden başladığı alt, sağ ve sol kenarında ne kadar boşluk bıraktıkları, büyük harf karakterleri ile başlayıp başlamadıkları, kullandığı lehçeyi imla hatası yaparak yazılarına yansıtıp yansıtmadıkları, kelimelerdeki harf aralıkları, kelimeler arasındaki aralıklar, cümlalar arasındaki aralıklarla satır ve paragraf aralıkları ile yazı metninin genel görünümünün birbirine uyumu birbiriyle aynı özellikleri gösterir.
Sahteciler ise; yazıyı da taklit ederken taklit ettiği yazıyı içeren harf karakterlerini aynı yapmaya çalışacaktır. Ancak yazı metni uzunsa sayfanın birinci paragrafından sonra kendine has yazı karakteri ile yazacak ya da hız, işleklik, baskı kalitesini düşürerek yuvarlak harf ve rakam karakterlerinde yanlışlık yapmaya başlayacaktır.
Yazısını inkar çabası içinde olanlar ise; Huzurda alınan Mukayese yazılarda Sayfanın tüm görünümünü incelediğinde sayfanın en üst bölümü inkar ve değiştirme gayreti ile itinalı sonrasında kendine has kaligrafik harf karakterleri ile yazarak  benzerlikler yavaş yavaş göze çarpacaktır. Sayfanın ortalarına doğru şahsın el ve bileklerinde yorgunluk ile zihinsel aktiviteler sebebiyle dikkat dağınıklığına maruz kalarak yazılar kısmen daha benzer olacak kısmen de farklılıklar görülmeye devam edecektir. Sayfanın son kısımlarında ise şahsın orijinal yazıları dökülmeye başlanacak ve objektif ve nicellik fark edilebilecektir.
İşte genel bir bütün olarak sayfaya göz gezdiren uzman kişi bu melez yazıların farkına vararak bulgularını raporuna aktararak suçluların ortaya çıkmasına yardımcı olurlar. Bu işlemin tümünde dikkat edileceği üzere, uzman kişiyi yanıltmak için ve yanlış kanaate götürme gayesi ile kurulmuş bir tuzak vardır. Tecrübe, bilgi birikimi ile kendini yetiştirerek bilime adamış bir uzmanın böyle bir tuzağa düşme olasılığı çok zayıf olmakla birlikte, yetersiz ve kifayetsiz yazı örneği sunulması halinde, “mevcut yazılara kıyasen eli ürünü olmadığı” demek zorunda bırakılmaması ve ciddi hatalara düşülmemesi için, Uzman kişiye şüpheli şahıs ya da şahıslardan sağ ve sol elle ayakta, oturarak ve çömelerek bol miktarda yazı temin edilmelidir. Ayrıca bunlardan yetinilmeyerek daha önceden yazdığı mektup, ajanda, dilekçe, vb. yazı örnekleri de toparlanmalıdır.

Mustafa KARİPTAŞ
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön