Kullanıcı Soruları - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

OKURLARDAN GELEN SORULAR VE CEVAPLARIM

Sol elle yazı yazan birisinin cinsiyetini söylemek mümkün müdür?

Sol elle yazı yazan ya da sağ elle yazı yazan kişinin cinsiyeti, yaşı, kilosu, mesleği, medeni hali gibi sorular adli grafolojinin ilgi alanı değildir. Bununla birlikte Sola yatık, dik veya sağa yatık yazı yazan kişinin de cinsiyeti, yaşı, kilosu, mesleği, medeni hali gibi sorular adli grafolojinin ilgi alanı değildir.

Yazı makinesi ve cihazlarda kullanılan Mürekkepler ile kalemlerde kullanılan mürekkeplerin kıyaslanması mümkünmüdür?

Daktilo makinesi yazısı ya da Printer yazısı ile elle yazılmış bir metinde kullanılan kalem mürekkebinin birbiriyle mukayese edilmesi “Elma ile armut’un kıyaslanamayacağı” örneği ile cevap bulmuş olur diye düşünüyorum.

Bir intihar vakasında maktulün el svabı alınmıştır ancak şahıs solak olmasına rağmen sol elinde değil sağ elinde barut izine rastlanmıştır. Şahsın gerçekten solak mı? yoksa sağal mı? olup-olmadığı samimi mukayese yazılarından anlaşılabilir mi?

Adli Grafoloji bu tür tespitleri yapmaz. Adli Grafolojinin disiplin anlayışı verdiğiniz donelere göre tespitlere gider. Yani siz bir orijinal şey verirsiniz başka bir cins yönünden benzeri ile mukayese ve karşılaştırma beklersiniz. Örnek; Yazıyı yazı ile, imzayı imza ile, mürekkebi mürekkep ile, kaşe izini kaşe izi ile, Mühür izini mühür izi ile, bilet ve pulu bilet ve pul ile, banknotu banknot ile, vb. Adli grafoloji tahmini veriler ve bulgular ile uğraşmaz. Orijinal ile orijinaliği şüpheli olan bir benzeri ile karşılaştırma yapar.

Bir şahıs tarafından atılmış ıslak imza ile www.signaturemachine.com adresinde satılan ıslak imza cihazları marifetiyle aynı şahıs adına atılmış bir imza karşılaştırılıp imza benzerliği ya da farklılıkları tespit edilebilirmi?

Teknolojinin bu kadar ilerlemesi günden güne insanları heyecanlandırmaktadır. Islak imza cihazları sözde önemli kişilerin rahatlığı için icat edilmiş gibi gösterilmektedir. Bence, bu tür bir cihazın icat ve imalatı önemli kişilerin rahatlığı için değil bilakis sahtecilik eğilimi olan art niyetli kişilerin eline geçmesi hedeflenmiştir. Yani hedef kitle yönetici kişiler değil art niyetli kişilerdir. El ve bilek basıncı uygulanarak parmak kavrayışı ile atılan bir manuel işlevi bir makine yardımı ile yaparsanız ve bu makine lazer yazı tekniğini kullanıyorsa fulaj farkı oluşur. Yani birey tarafından atılan imzanın bulunduğu belgenin arka yüzüne bakıldığında baskı kalitesini görebilirsiniz, parmaklarınızla da dokunduğunuzda anlayabilirsiniz. Deneyi söz konusu cihaz olmadan da yapabiliriz. Lazer bir yazıcıdan alınan bir metin çıktısı ile el marifetiyle yazılmış bir kağıdı her iki elimize aldığımızda ve parmaklarımızla dokunduğumuz da lazer çıktısında herhangi bir basınç olmadan yazıldığı için fulaj izinin olmadığını görürüz. Bu tür cihazların imalatı ve varsa ithalatı biran evvel durdurulmalıdır. Aksi takdirde her alanda sahtecilik kaosu başını alır gider ve Adli çarkın dönmesi sekteye uğratılır.

Fulaj izi yok olur mu?

Fulaj izinin yok olması için bazı dış etkenlere maruz kalması gerekir. Bunlar;
1.Islak veya nemli ortamda kaldıktan sonra sert bir cisimle sürtünmeye uğraması gerekir.
2.Farklı bir dokümanın altına koyarak yeni fulaj izi oluşturmak suretiyle eski fulaj izinin tahrifata uğratılması gerekir.
3.Dokümanın bir çok katlama buruşturma yakma vb. eylemlere tabi tutarak fulaj izinin görünürlük tespitinde kalite düşüklüğü meydana getirebilir.

Dokümanlar üzerinde bulunan yazılarda ekleme ve ilave yapıldığının tespiti sadece mürekkep tetkikiyle mi mümkündür?

Tabiî ki hayır. Mürekkep tetkikinin dışında da Fulaj izi tetkiki yapılarak ekleme ve ilavelerin tespiti mümkündür. Bu teknik Adli grafoloji alanında kabul gören, halen uygulaması devam eden, olumlu neticeler veren bir tekniktir.

El yazısı ve kalem aynı olduğunda da bu tespit yapılabilir mi?

Tabiî ki yapılabilir. Aynı şahıs eli ürünü olması ya da aynı cins kalemin olması fulaj izini bazı unsurlar açısından kısmi etkilese de bizler için baskı kalitesi önemlidir.

Güneş ışığında beklemiş bir belgede fulaj izi yok olur mu?

Bunu cevaplayabilmek için deneyler yapılması lazımdır. Güneş ışığı ve ısısının her maddeyi olduğu gibi dokümanı da genleştirebileceği bir gerçektir. Ama tüm dokümanlar için genleşme katsayıları farklı olacaktır. (dokümandan kasıt; fotokopi kağıdı, defter kağıdı, karton, vb.) Ayrıca, ısının hangi zaman aralığında hangi derece ısı ile etki ettiği de önemlidir. Bunların tümü için ayrı deneyler yapıp veri tabanı oluşturulduktan sonra ilk elde edilen fulaj izi ile deneylerden yani güneş ışığı ve güneş ısısına maruz kalan dokümandan elde edilecek fulaj izi arasında varsa farklılıklar sorunuza cevap bulunabilir.
 
Kullanılan kalemin tükenmez kalem olması ya da 0.7 uçlu pilot kalem olması  fulaj izinin belirlenmesi için yeterli mi?

Fulaj izi mürekkep cinsini sorgulamaz. Sorgulana şey oluşturulan baskı (basınç) derinliği azda olsa kalem ucu çapıdır. Bu faktörleri etkileyen şey ise; zeminin sertliği veya yumuşaklığıdır.

Yazı yaşı tespit edilemiyorsa, yalnızca fulaj izi öncelik sonralık tespiti için,( mesela BEŞ DAKİKA SONRA yapılan eklemenin tespiti bakımından) yeterli mi?

Fulaj izi beş dakika yada 5 saatin hesabının cevabını vermez, sonuca hiç götürmez. Ama öncelik yada sonralık durumları için temel araştırma konusudur. Ayrıca başarılı verilerin elde edilebildiği dünyanın ve ülkemizin yargı organlarınca da kabul gören ilmi bir tekniktir.

Aynı belge üzerinde birden fazla farklı fulaj izleri olması ne anlama gelir?

Aynı belge üzerinde birden fazla farklı fulaj izleri olması, belgeye sonradan ilave ve eklentiler yapıldığı tespitine götürür. Ancak, ilave ve eklenti yapıldığı esnada taraflar birliktemi yaptılar yoksa bilahare taraflardan diğeri kendi menfaatleri doğrultunda ilave eklentiler mi yaptı bu husus tespit edilemez.

Suda ıslanmış  evrak üzerindeki yazı tahmini yüzde yetmişe yakın okunurluğunu kaybetmiş ise  bu evrak üzerindeki yazıyı çözmek mümkün müdür?

Belgenin ne tür bir doküman evsafına sahip olduğu, ıslandığı suyun nasıl bir özelliğe sahip olduğu, belgenin nasıl bir özelliğe sahip olduğu, dokümanın fulaj izi barındırıp barındırmadığı, mürekkebin kalitesinin ne olduğu, su içerisinde ne süre ile durduğu gibi sorular cevaplanmadığı sürece kesin bir yanıt vermek güçtür.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön