Taklit Etme Suretiyle Atılmış İmzalar - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

Grafoloji Eğitimleri Hakkında
Son günlerde  bazı özel kuruluşlarca açılan Grafoloji eğitimine katılarak 6 gün, 15 gün ve 21 gün gibi eğitimler neticesinde alacakları belge ile Mahkemelerde bilirkişilik...


CMK 67. Madde ve HMK Md.293/1
MK 67. Madde 6. bendindeki “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi ...


Özel Bilgilerde Dolandırıcılık
Cep telefonu hattı alırken, herhangi bir yere nüfus cüzdanı fotokopisi bırakırken dikkatli olmanız gerekiyor...TAKLİT ETME SURETİYLE ATILMIŞ İMZALAR


Bu tür imzalarda, şahıs taklit edeceği imza modelini önüne alarak değişik teknikler kullanmaya çalışır. Bu teknikleri sıralayacak olursak; şahıs bakarak taklit etmeye çalışacak, olmazsa bir süre imzaya bakmadan el hareketlerini geliştirmeye çabalayacak, yine olmazsa üstten şeffaf ve aydınlık bir ortamda imzayı kopya etmeye çalışacaktır.
Yine değişik ve sık kullanılmayan sahtecilik yöntemi de teknolojik cihazlar yardımıyla mevcut imzayı başka bir belge üzerine transfer etme şeklidir. Günümüzde bu konuda ıslak imza olup-olmadığı hususları medya gündemini işgal etmektedir.
Follow Me on Pinterest
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön