ÜCRET VE İŞLEMLER - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

ÜCRET VE İŞLEMLER

Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Konya, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Edirne, Trabzon olmak üzere ve Türkiye'nin diğer  tüm il ve ilçelerinden talep edilebilen bilirkişi mütalaa raporları, aşağıdaki esaslara göre tanzim edilmektedir.

İNCELENMESİ TALEP EDİLEN  BELGE / BELGELER İÇİN İŞLEMLER

1. Posta servisleri marifeti ile
2. Elden
3. Acil durumlarda bilgisayar ortamında mail adresime de gönderilebilir.

Belgelerin aslı üzerinde inceleme yapıldığı gibi aslı temin edilemeyen belgelerin, incelemeyi etkilemeyecek kalitede net fotokopileri ya da “JPEG” formatında scanner ile en az “600 dpi” çözünürlükle taranmış dijital görüntüleri ve çıktısı üzerinde de inceleme yapılabilmektedir. Söz konusu dijital görüntüler mail adresime bilgisayar ortamında gönderilmelidir.  
Bazı durumlarda satır, hatve, imza, vb. arasındaki mesafeleri tespit etme ihtiyacı doğduğunda belgenin bire bir aslına sadık kalınarak çekilmiş fotokopilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle durumlarda talepte bulunana telefonla dönülebilmektedir.

ÜCRET

Sözlü Danışmanlık ücreti işin ne olduğu anlaşıldıktan sonra görüşülerek fiyat verilmektedir. Özel Bilirkişi Mütalaasında (Yazılı Raporlamasında)  ise Ücretlendirme işin çeşidine, yoğunluğuna, harcanacak mesai ve işgücüne göre değiştiğinden ayrıca, işin ne olduğu anlaşıldıktan sonra görüşülerek fiyat verilmektedir.

Yapılacak bilirkişi incelemesinde, Raporlar Yargıtay Kararlarına Uygun Olarak;

1. Herhangi bir belgedeki imza ve yazının, atfedildiği kişiye ait olup olmadığı belirtilmekte,
2. Konunun uzmanınca ve yeterli teknik donanıma sahip bir laboratuar ortamında, optik aletler ve o incelemenin gerektirdiği diğer cihazlar kullanılmakta,
3. Grafolojik ve Grafometrik yöntemlerle yapılmakta,
4. Bu alet ve yöntemlerle gerek incelemeye konu ve gerekse karşılaştırmaya esas belgelerdeki imza veya yazının tersim, seyir, baskı derecesi, eğim, doğrultu gibi yönlerden taşıdığı özelliklerin tam ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenip karşılaştırılmakta,
5. İmza veya yazının atfedilen kişiye ait olup olmadığının, dayanakları gösterilmekte, tarafların, mahkemenin ve Yargıtay'ın denetimine elverişli bir raporla ortaya konulmakta,
6. Gerektiğinde karşılaştırılan imza veya yazının hangi nedenle farklı veya aynı kişinin eli ürünü olduklarını fotoğraf ya da diğer uygun görüntü teknikleriyle de desteklenmekte,
7. Sonuçta, Yargıtay kararları esas alınarak, anılan bilirkişi raporunda, hangi ortamda, ne tür teknik cihazlar kullanılarak inceleme yapılıp sonuca varıldığı açıklanmaktadır.

MAİL ADRESİ

İletişim bölümünden ulaşamayanlar için: lütfen aşağıdaki diğer mail adreslerinden ulaşabilirler.


TELEFON VE ADRES

Gsm: 0505 794 16 23

Tel: 0312 425 89 93

İzmir 1 Caddesi Menekşe 1 Sokak Moda İş Hanı A Blok Kat:2 Daire:116
Kızılay / Ankara

Mustafa KARİPTAŞ Doküman (Yazı, İmza ve Sahtecilik) İnceleme Uzmanı

Ayrıca, Görüntü ve ses analizi ile Parmak izi konularında da danışmanlık hizmeti verilir.
Önemli Not: “Özel Mütalaa Teknik Raporu” yazmaya yetkili olmayan (Adli Grafoloji Doküman İnceleme Uzmanı olmayan sertifikasız) kişilerden uzak durunuz.
Adli Grafoloji Doküman İnceleme Uzmanlığı; her türlü doküman üzerinde (kağıt, karton, mukavva, kapı, cam, duvar, vb.) bulunan yazı ve imzaları inceleyen, hangi şahıs eli ürünü olduğuna kanaat getiren ve söz konusu belgeler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmışsa tespitini yapabilen, bu tespiti görüntülerle raporuna yansıtan, bu alanda sertifika almaya hak kazanmış, adli makamlara tespit ve kanaatleri ile yardımcı olan kişidir. Ayrıca, Adli Grafoloji Doküman İnceleme Uzmanı Özel talep halinde de kendisine başvuranlara objektif kanaatlerini belirterek talep halinde bunu Özel Mütalaa Teknik Raporuna dönüştürür.
Adli Grafoloji Doküman İnceleme Uzmanlığı kişilerin ırk, cinsiyet, kilo, heyecan yapısı, duygu ve düşünceleri ile evliliği, burcu gibi konularla alakalı olan Grafoloji kelimesi ile karıştırılmamalıdır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön