Sahtecilikte Suç Unsurları - Grafolojibilirkisi

İçeriğe git

Ana menü:

Grafoloji Eğitimleri Hakkında
Son günlerde  bazı özel kuruluşlarca açılan Grafoloji eğitimine katılarak 6 gün, 15 gün ve 21 gün gibi eğitimler neticesinde alacakları belge ile Mahkemelerde bilirkişilik...


CMK 67. Madde ve HMK Md.293/1
MK 67. Madde 6. bendindeki “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi ...


Özel Bilgilerde Dolandırıcılık
Cep telefonu hattı alırken, herhangi bir yere nüfus cüzdanı fotokopisi bırakırken dikkatli olmanız gerekiyor...SAHTECİLİKTE SUÇ UNSURLARI


Kamuda güven telkin eden bir dokümanın gerçeğe aykırı düzenlenmesi veya gerçek bir belgeye ilave yapılması, tümünün veya bir kısmının değiştirilmesi eylemlerini suç sayarak ceza yaptırımına bağlanmış ve bu türde ki eylemlerin kamu güvenini sarstığı kabul edilmiştir.
Sahteciliğin ilgi alanı dokümanın kendisi ve üzerinde yapılan işlemlerdir. Yargıtay belgeyi “hukuksal hüküm ifade eden ve bir hakkın doğmasına, bir olayın ispatlanmasına yarayan yazı” şeklinde tanımlar. Belgenin taşınır bir objenin üzerine yazılmış olması, belli kişi veya makama ait bulunması, hukuksal bir olayı veya bir hakkı ispatlamaya elverişli olması ve hukuksal değerde bulunması gerekir.

Sahtecilik türleri

1. Külli (belgenin bütünündeki) sahtecilik
Sahtecilik yapan kişi, geçerli olan bir belgenin benzerini sahte olarak üretme eylemini gerçekleştirmiş olmalıdır. Örneğin bir banknotu sahte olarak üretmiş olmak, çek sayfasının fotokopi yöntemiyle çoğaltılarak piyasaya sürmüş olmak, vb.
2. Kısmi sahtecilik
Yürürlükte olan bir belge üzerinde silinti, kazıntı, lekeleme, ilave ve ekleme yapılması eylemleridir. Başka bir ifadeyle, doküman üzerinde bulunan kelime, tarih, fotoğraf ve işaretlerin değiştirilerek anlam veya miktar bakımından tahrifata uğratılmasıdır.
Follow Me on Pinterest
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön